You are here: Home > Eukacja, Wiedza, Nauka > Jak dzisiaj można poszerzyć swoją wiedzę

Jak dzisiaj można poszerzyć swoją wiedzę

Człowiek od lat nabywał wiedzę, która miała by mu przydatna w jego jakże ważnym życiu. Jednak po skończonej edukacji chodzi głównie o szkoły, uniwersytety itp człowiek tak naprawdę nie kończył nauki gdyż jego nauka wyglądała teraz tak że była ona wykorzystywana tylko i wyłącznie we własnym zakresie. Człowiek od tej chwili uczył się już praktycznie sam, co dawało mu nie tylko korzyści ale i pewną wiedzę, dzięki której osoba była zawsze na czasie, na bieżąco. Do tej pory nasza wiedza opiera się dzisiaj na książkach oraz innych formach przekazu informacji, może być to wiedza czytana i przekazywana nie muszą być to tylko źródła pisane. Wiedzę można nabywać w różny sposób, i każdy sposób ma swoje plusy i minusy jednak jest to dla nas pewna świadomość że nauka czy też wiedza nie pójdą w las, a kiedyś przyjdzie jeszcze czas aby nabytą wiedzę wykorzystać w praktyce. Takie są właśnie główne założenia nabywanej wiedzy że kiedyś tą wiedzę odpowiednio spożytkujemy w czasie.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter

Comments are closed.